50 lat OSP Machnówka

W sobotę 29 września 2018 r. odbył się Jubileusz 50 –lecia OSP Machnówka. W tym ważnym dla straży dniu Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka oficjalnie przekazał druhom OSP Machnówka samochód ratowniczo-gaśniczy. Wręczone zostały także odznaczenia dla szczególnie zasłużonych. Jednostka OSP Machnówka otrzymała srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” zaś  Koło Gospodyń Wiejskich Machnówka medal brązowy.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
Roman Firlej, Zbigniew Firlej, Andrzej Marek.
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
Jarosław Firlej, Zdzisław Malczewski, Marian Szczur.
Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
Stanisław Bykowski, Tomasz Bykowski, Bartosz Krzywda, Bartłomiej Polak.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:
Piotr Bałaban, Krzysztof Bienia, Krzysztof Jankowicz, Karol Marek, Jan Szydło, Rafał Szydło.
Odznakę „Za wysługę lat”:
35 lat wysługi: Marian Szczur,
20 lat wysługi: Wojciech Gromek, Zdzisław Malczewski, Bartłomiej Polak,
15 lat wysługi: Łukasz Bykowski, Dawid Gromek, Jan Szydło, Rafał Szydło.

Rys historyczny przygotowany przez OSP Machnówka