Program Czyste Powietrze – dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

logo

Uprzejmie informujemy, że Program Czyste Powietrze dotyczący dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych, skierowany do osób fizycznych, realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wnioski o dofinansowanie od mieszkańców przyjmuje i informacji udziela:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 35-025 Rzeszów ul. Zygmuntowska 9

Informacje o Programie można uzyskać:

Telefonicznie pod numerami: 17 85 22 344, 17 85 36 361

Poprzez strony: www.wfosigw.rzeszow.plwww.mos.gov.pl/czyste-powietrze

 HARMONOGRAM SPOTKAŃ