Ograniczenia w ruchu drogowym w m. Kopytowa

Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje o ograniczeniach w ruchu drogowym. W związku z prowadzonym zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin polegająca na budowie mostu w ciągu ww. drogi wraz z dojazdami w m. Zręcin” polegającym na wykonaniu nawierzchni, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, wprowadzone będą okresowe zamknięcia odcinków drogi powiatowej nr 1850R w miejscowości Kopytowa w dniach:

środa 3 października br. w godzinach 8.00-18.00,
czwartek 4 października br. w godzinach 8.00-18.00.

Miejsca prowadzonych robót będą odpowiednio oznakowane. Uprawnieni pracownicy będą kierować ruchem.