Wymiana stolarki okiennej w DL w Kobylanach

Dom Ludowy w Kobylanach to miejsce gdzie spotykają się mieszkańcy by wspólnie obchodzić ważne dla gminy czy wsi uroczystości. W Domu Ludowym działa także Klub Młodzieży, gdzie młodsi mieszkańcy wsi mogą spędzić wolny czas w towarzystwie rówieśników. Budynek ma już swoje lata, dlatego wymaga prac remontowych. Jednym z problemów był zły stan stolarki okiennej. W 2017 r. wymieniono 4 okna. Kolejne okna wymieniono w roku bieżącym. Na to zadanie gmina uzyskała dofinasowanie w wysokości 10 tys. zł z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Koszt całego zadania wyniósł 23 tys. zł. Gmina pozyskał 10 tys. pozostałą kwotę uzupełniliśmy z budżetu gminy. Wymiana okien wpłynie nie tylko na poprawę estetyki tego budynku, da nam także inne korzyści ponieważ wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co przyczyni się do oszczędności, umożliwi też redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery powiedział Andrzej Koniecki wójt gminy.

Projekt obejmował:

– wymianę okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW – 3 szt.,

– wymianę okien skrzynkowych rozwieranych i uchylnych – 20 szt,

Ponadto zakupiono farby olejne i emulsyjne.

Jednym z ważniejszych elementów tego zadani było zaangażowanie mieszkańców wsi do prac remontowych za co bardzo serdecznie dziękuję – dodał wójt.

zdjęcie