Kompleks boisk w Chorkówce

Jeszcze do niedawna plac przy Urzędzie Gminy wyglądał zupełnie inaczej. Od kilu miesięcy możemy obserwować jak się zmienia.  Budynek dla sportowców, oświetlenie, ogrodzenie to część wyposażenia kompleksu. Boisko do piłki nożnej już się zazieleniło, zamontowano także już trybuny dla widzów oraz siłownię zewnętrzną.