Ograniczenia w ruchu drogowym w m. Leśniówka

Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje o ograniczeniach w ruchu drogowym. W związku z prowadzonym zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów, od  13 września br. do 14 września br. w godz. 8.00 – 18.00 będzie wprowadzone okresowe zamknięcie odcinka drogi powiatowej 1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów, w km. w km 2 + 502 do 3 + 200 w m. Leśniówka

Roboty będą prowadzone w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych. Miejsca prowadzonych robót będą odpowiednio oznakowane. Uprawnieni pracownicy będą kierować ruchem.