Ograniczenia w ruchu drogowym w m. Kopytowa

Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje o ograniczeniach w ruchu drogowym. W związku z prowadzonym zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce- Zręcin, 11 września br. w godz. 8.00 – 18.00 będzie wprowadzone okresowe zamknięcie odcinka drogi powiatowej Jasło-Łajsce-Zręcin w km. 16+300-18+050 w m. Kopytowa.

Uprawnienie pracownicy będą kierować ruchem.