Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Machnówka, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin

Informuje się mieszkańców wsi Machnówka, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin, że w dniu 18 września 2018 r. (tj. wtorek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów problemowych oraz innych odpadów niebezpiecznych. Odpady należy składać od godz. 9.00 -18.00  w następujących miejscach:

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ZBIÓRKI
MACHNÓWKA OBOK REMIZY OSP
SZCZEPAŃCOWA OBOK DOMU LUDOWEGO
ŚWIERZOWA POLSKA OBOK REMIZY OSP

Uwaga! Nie należy gromadzić odpadów obok Domu Ludowego – nie jest to punkt zbiórki

ZRĘCIN OBOK DOMU LUDOWEGO

W ramach  planowanej zbiórki odbierane będą  następujące rodzaje odpadów:

  1. Odpady wielkogabarytowe m.in.: meble, zabawki dużych rozmiarów, ceramika sanitarna, miski, wiadra, wanienki i wózki dziecięce, stolarka drzwiowa i okienna.
  2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in.: pralki,  lodówki, odkurzacze, telewizory, radioodbiorniki, komputery, żelazka.
  3. Chemikalia, opakowania po chemikaliach i inne odpady niebezpieczne m.in.: farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, pozostałości lakierów.
  4. Zużyte baterie i akumulatory.
  5. Wszystkiego rodzaju lampy i żarówki.
  6. Opony (o szerokości zewnętrznej nie przekraczającej 400 mm).
  7. Odpady budowlano-remontowe należy dostarczyć w specjalnych workach koloru białego z napisem ODPADY BUDOWLANE (o poj. 50-60 l), które należy uprzednio nabyć w Firmie FBSERWIS KARPATIA SP. Z O.O. w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (limit przyjmowania tych odpadów to 6 worków od właściciela nieruchomości).

Uwaga:    Odpady elektryczne i elektroniczne muszą być kompletne.

Sprzęt zdemontowany, rozkręcony nie będzie odbierany!

Zbiórka dotyczy odpadów powstających wyłącznie w gospodarstwach domowych.

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczą nie będą odbierane!