Zakończenie projektu Erasmus+ „A school for tomorrow’s Europe” (Szkoła  dla przyszłej Europy)

Zakończyła się realizacja 2-letniego międzynarodowego projektu w ramach Erasmusa+ „A school for tomorrow’s Europe” (Szkoła  dla przyszłej Europy- zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką). Celem projektu było wypracowanie wspólnego modelu działań, zarówno władz samorządowych jak i instytucji edukacyjnych, w zakresie podniesienia motywacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach poprzez sztukę (np. malarstwo, rzeźbę, architekturę itp.). Projekt realizowany był w ramach KA2 Partnerstwo Strategiczne w sektorze Edukacji Szkolnej. Koordynatorem projektu była Portugalia a partnerami Polska i Włochy. Projekt w całości finansowany był z funduszy Unii Europejskiej.

Wizyty partnerskie, które stanowiły cześć projektu, były nie tylko okazją do wymiany doświadczeń związanych z edukacją takich jak prowadzenie szkół, systemem nauczania, porównanie systemów edukacji w krajach partnerskich, to także spotkania z kulturą odwiedzanego kraju.

Pierwsza wizyta studyjna odbyła się w 2016 roku na przełomie listopada i grudnia w Reggio di Calabria we Włoszech. Wówczas uczestnicy wyjazdu spotkali się z władzami lokalnymi danych państw i nauczycielami szkół biorących udział w projekcie. Z każdego spotkania uczestnicy wynieśli sporo wiedzy, a także inspiracji do dalszego działania i realizowania zamierzeń projektu. Po pierwszym spotkaniu Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka powiedział – Udział w projekcie to sposób na wymianę naszych doświadczeń, czerpanie z rozwiązań stosowanych przez naszych partnerów, inspiracja do działania, do wdrażania innowacyjnych metod nauczania, których celem będzie między innymi wzmocnienie wrażliwości na kulturę i sztukę nie tylko naszego kraju, chęć poznawania innych kultur, a co za tym idzie otwartość na innych, umiejętność adaptacji w różnych warunkach, chęć nauki i poznawania świata. Druga wizyta studyjna w ramach projektu odbyła się w Polsce. Przedstawiciele z Portugalii i Włoch przylecieli do nas w lutym 2017 roku. Podczas kilkudniowej wizyty spotkali się z nauczycielami i uczniami  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, a także słuchaczami Krośnieńskiego Uniwersytetu III wieku. Złożyli również wizytę w Urzędzie Gminy Chorkówka i dwóch gminnych placówkach oświatowych.

Kolejne spotkania odbywały się zarówno we Włoszech, Portugalii jak i Polsce. Podczas tych spotkań trwały pracę nad opracowaniem podręczników dających wskazówki jakie działania zapobiegawcze podjąć, by ludzie młodzi nie rezygnowali za wcześnie ze szkoły, by chcieli kontynuować naukę na kolejnych szczeblach edukacyjnych. Projekt zakończył się, cel został zrealizowany. Powstały dwie publikacje – przewodniki dla nauczycieli, trenerów i menedżerów. Kompletny i dostosowany do potrzeb przewodnik zawiera metody nauczania i uczenia się.