Gmina Chorkówka przystąpiła do przygotowania wspólnego Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Gmina Chorkówka,  przystąpiła do przygotowania wspólnego Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe.

Do mieszkańców gminy – Słowo wstępne o projekcie

Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu  i http://chorkowka.gminazenergia.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w pokoju nr 24.

Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w pokoju nr 24.

REGULAMIN OGÓLNY_3.3.1_

Załącznik-1-Wzór-deklaracji_osoby fizyczne_Gmina Chorkówka

Załącznik 2. Zakres przedsięwzięcia 331_Gmina Chorkówka

Instrukcja wypełnienia Deklaracji

Terminarz spotkań 

Informacje o kotłach na gaz