Dożynki Gminne z Ekonomią Społeczną – fotorelacja

W niedzielę 19 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Bóbrce. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14:00 Mszą Świętą w kościele parafialnym w Bóbrce pod przewodnictwem ks. Stanisława Babiarza proboszcza w asyście ks. dr Wacława Sochy proboszcza parafii Zręcin. Po mszy św. korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą „Lutnia” z Zarszyna oraz mażoretki Grupę Magia udał się na plac obok Domu Strażaka w Bóbrce. Organizatorami tegorocznych dożynek było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka na czele z prezesem Stanisławem Czarnotą, Gmina Chorkówka, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bóbrce pod przewodnictwem Wandy Lula, która pełniła funkcję starościny dożynek wraz z Karolem Jakubowskim z Kopytowej. Przed oficjalnym rozpoczęciem dożynek na scenie zaprezentowała się orkiestra dęta, kapela ludowa „Ropiorze” oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” z Bóbrki. Uroczystość rozpoczęli gospodarze Bogumił Świątek radny Bóbrki oraz Stanisław Czarnota sołtys witając wszystkich gości. W Dożynkach Gminnych wzięło udział 19 Grup Wieńcowych z terenu Gminy Chorkówka. Grupy wieńcowe z poszczególnych miejscowości gminy ośpiewały i lub omówiły wieńce dożynkowe.  Piosenki biesiadne, dożynkowe zaśpiewała Kapela Ludowa „Duklanie” z Dukli. Podziękowanie za zaproszenie na imprezę wystosowała Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Dariusz Sobieraj Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W imprezie uczestniczyli: Kazimierz Gładysz – Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, radni powiatu krośnieńskiego Monika Subik, Marian Janik, władze samorządowe Gminy Chorkówka na czele z Wójtem Gminy  Andrzejem Konieckim, radni Gminy Chorkówka na czele z Przewodniczącym Rady Maciejem Sekułą, Roman Piłat Prezes Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Jaśle, Piotr Wierdak – członek Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej,  sołtysi, mieszkańcy gminy i goście.
Po zakończeniu części oficjalnej dożynek uczestnicy bawili się przy dźwiękach zespołu muzycznego. Stoisko z rękodziełem artystycznym przygotowała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Maks” z Chorkówki. Dożynkom towarzyszyła również wystawa rękodzieła artystycznego: świeczniki, rzeźba Andrzeja Białego, wyroby z drewna Stanisława Siuciaka, stoisko z miodem Antoniego Przewłockiego. Uczestnicy dożynek mieli możliwość bezpłatnego pomiaru ciśnienia na stoisku przygotowanym przez dr Dariusza Sobieraja. Można było również skosztować pysznych potraw kuchni regionalnej przygotowanych przez panie z KGW Bóbrka.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dożynek Gminnych.
Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tekst: GOK Chorkówka

Foto: GOK Chorkówka i UG Chorkówka 

FOTO GOK