Zaproszenie na III Podkarpackie Forum Obywatelskie

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z Województwa Podkarpackiego

na III Podkarpackie Forum Obywatelskie,

które odbędzie się w dniu 1 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Gościem specjalnym Forum będzie Wicepremier Minister Kultury

i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

III Podkarpackie Forum Obywatelskie – 1 września 2018 r.

8.30 – 9.30 – Rejestracja.

9.30 – 9.35 – Powitanie.

9.35 – 9.50 – Przemówienie Marszałka Województwa Podkarpackiego.

9.50 – 10.10 – Przemówienie Premiera Piotra Glińskiego: „Programy wspierania przez państwo rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”

10.10 – 11.00 –”Zmiana wzoru ofert, sprawozdań i umów w związku z realizacją zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Dyskusja.

11.00 – 11.40 – Aktualne zmiany w przepisach dot. NGO – szkolenie

11.40 – 12.00 – Przerwa kawowa.

12.00 – 12.30 – Debata: „Prawne uwarunkowania dla organizacji pozarządowych w świetle najnowszych zmian”.

12.30 – 13.30 – Szkolenie „Praktyczne aspekty RODO  w kontekście zmian w ochronie danych osobowych”.

13.30 – 14.30 – Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”.

14.30 – Zaproszenie uczestników do zwiedzania stoisk wystawowych. Bezpośrednio po zwiedzaniu zaproszenie na obiad.

Zaproszenie