OGŁOSZENIE dotyczące dotacji w zakresie wymiany kotłów opalanych węglem lub drewnem na gazowe kotły kondensacyjne

W trosce o czyste powietrze i środowisko w Gminie Chorkówka Wójt Gminy informuje, że rozpoczyna działania związane z pozyskaniem dotacji w zakresie wymiany kotłów opalanych węglem lub drewnem na gazowe kotły kondensacyjne.

Gmina Chorkówka zamierza ubiegać się o dofinansowanie wymiany kotłów na gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza. Wymiana pieca może nastąpić tylko, przy jednoczesnej trwałej likwidacji starego pieca na paliwo stałe. Jest to działanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie dotychczasowych źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku.

Zapraszam Mieszkańców Gminy zainteresowanych wymianą źródła ciepła na spotkania informacyjne, które odbędzie się 24 sierpnia (piątek) godz. 16:30 w Domu Ludowym w Chorkówce.

Ponadto informuję, że deklarację udziału w projekcie, będzie można składać od 21 sierpnia do 5 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Chorkówka.