INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko kontroli wewnętrznej – Gmina Chorkówka