INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce -31.07.2018

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. obsługi Systemu Informacji Oświatowej i programu PŁATNIK, została wybrana Pani Monika Klimek, zam. Zręcin. Jednakże w związku z tym, że w dniu 30.07.2018 r. Pani Monika Klimek złożyła u Dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce oświadczenie o braku możliwości podjęcia stosunku pracy od dnia 01.08.2018 r., na ww. stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Pietrasz, zam. Chorkówka.

Uzasadnienie:

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonego pisemnego oraz praktycznego testu kompetencyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej  – Komisja konkursowa stwierdza, że Pani Elżbieta Pietrasz uzyskała wysoką liczbę punktów z poszczególnych testów i spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

 

Chorkówka, 2018-07-31

Przewodniczący Komisji
Agnieszka Matelowska