Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – Gmina Chorkówka