ZAWIADOMIENIE

W związku ze zbliżającym się zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej zawiadamiamy mieszkańców miejscowości Kobylany, których budynki zostały już podłączone do kanalizacji,  o konieczności podpisania umowy na odbiór ścieków.  Umowę można podpisać w siedzibie Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zakładu. Umowę będzie mogła podpisać jedynie osoba, która wcześniej zawarła umowę na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 13 43 869 76, 13 43 869 77 oraz 607087991.

 

Kierownik

 Wodociągów Gminnych

                                                                                                                                                              mgr Jerzy Szubra