INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. obsługi Systemu Informacji Oświatowej i programu PŁATNIK, została wybrana Pani Monika Klimek, zam. Zręcin.

Uzasadnienie:

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonego pisemnego oraz praktycznego testu kompetencyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej – Komisja konkursowa stwierdza, że Pani Monika Klimek uzyskała najwyższą liczbę punktów z poszczególnych testów i w najwyższym stopniu spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

Przewodniczący Komisji
Agnieszka Matelowska