Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce – Gmina Chorkówka