Zmiana trasy linii 11

Informujemy, że ze względu na zamknięcie mostu w ciągu ul. Kościelnej w Zręcinie i interwencji Władz Gminy Chorkówka z dniem 4 lipca 2018 r. (środa) nastąpi zmiana trasy linii 11.

Linia 11 będzie kursowała trasą: Krosno, Świerzowa, Zręcin, Chorkówka, Żeglce, Zręcin, Żarnowiec, Jedlicze.

W związku z tym, iż nowa trasa linii 11 pokrywa się z trasą linii 18 na odcinku Żeglce – Krosno pl. Monte Cassino ulegnie również zmianie trasa  linii 18, która będzie kursowała na odcinku: Korczyna – Krosno ul. Mielczarskiego.

Wyjątek stanowią kursy linii 18 z Korczyny z godz. 10:45 i z pl. Monte Cassino z godz. 17:12 oraz z Żeglec z godz. 11:49 i z Chorkówki z godz.17:55, które pozostają bez zmian.

(Zmiana trasy będzie obowiązywała do końca prac przy przebudowie mostu oraz drogi w Zręcinie)

mapa

MKS Krosno