Informacja dla uczestników projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Chorkówka”

10 maja br.  dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Chorkówka i gminy Miejsce Piastowe”. Niestety, ceny ofert  złożonych przez Wykonawców były wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu, dlatego postępowanie zostało unieważnione. W związku z tą sytuacją Beneficjenci projektu wystąpili o zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. zadania. Zgodę uzyskano 27 czerwca br., czego następstwem jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego z terminem otwarcia ofert w sierpniu 2018 r.

Wykonawca wyłoniony w trakcie przetargu rozpocznie montowanie instalacji fotowoltaicznych, piecy na biomasę oraz kolektorów słonecznych po podpisaniu umowy z gminą. Montaże będą realizowane do 30 czerwca 2019 r.