LX sesja nadzwyczajna VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
  -zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018,
  -w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka”,
  -w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  -zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 3. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.