Uwaga kierowcy! Utrudnienia na drodze Jasło – Łajsce – Zręcin

Dojazd do parafii, cmentarza, innych budynków i instytucji będzie dopuszczony od strony ul. Krośnieńskiej i Łukasiewicza w m. Zręcin.
Na czas prowadzonych robót od skrzyżowania dróg nr 1896R i nr 1850R do mostu będzie czasowo wyłączany z ruchu odcinek w określonych godzinach.

Objazd związany z zamknięciem odcinka drogi nr 1850R na czas budowy mostu, odbywał się będzie drogami powiatowymi: nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki do m. Chorkówka i nr 1953R Chorkówka – Żeglce do m. Żeglce, następnie droga nr 1850R do m. Zręcin.

Trasa objazdu oraz oznakowanie prowadzonych robót oznakowane zostaną zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Ponadto odbywać się będzie kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników.

Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.

Starostwo Powiatowe w Krośnie