Dyżur wakacyjny w przedszkolach – przypominamy!

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że w okresie od 2 lipca do 10 sierpnia br. w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka będzie realizowana opieka przedszkolna. Wykazy dzieci zdeklarowanych znajdują się u Dyrektorów poszczególnych przedszkoli.

Dyżury opieki nad dziećmi pełnione będą wymiennie we wszystkich trzech przedszkolach samorządowych, tj.:

1) od 02.07.2018 r. do 13.07.2018 r. – Samorządowe Przedszkole w Zręcinie (na zajęcia uczęszczać będzie 18 dzieci),

2) od 16.07.2018 r. do 27.07.2018 r. – Samorządowe Przedszkole w Chorkówce „Baśniowa Kraina” (na zajęcia uczęszczać będzie 15 dzieci),

3) od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r. – Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej (na zajęcia uczęszczać będzie 10 dzieci).

Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu będą objęte pięciogodzinną bezpłatną opieką w godzinach od 7:30 do 12:30 (w ramach realizacji tzw. podstawy programowej), natomiast za każdą dodatkową godzinę rodzic będzie zobowiązany ponieść odpłatność w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (od 6:30, nie dłużej niż do 15:30).

Dodatkowo rodzic zobowiązany będzie ponieść koszt wyżywienia dziecka – około 7,00 zł za 1 dzień pobytu (3 posiłki: śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek – koszt żywienia dzieci może ulec minie w zależności od liczby dzieci żywionych).

Uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z dyrektorami ww. przedszkoli w celu uzgodnienia spraw organizacyjnych, między innymi terminów i warunków odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie wakacji.