Absolutorium dla Wójta Gminy Chorkówka  

W piątek, 8 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Chorkówka, podczas której poddana została pod głosowanie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka Panu Andrzejowi Konieckiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Głosowanie to, niewątpliwie jedno z najważniejszych, jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada w pełnym, piętnastoosobowym składzie jednogłośnie podjęła ww. uchwałę. Zarówno Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka – Pan Maciej Sekuła, jak i Pan Wójt Andrzej Koniecki, po głosowaniu wyrazili słowa uznania i podziękowania dla pracowników urzędu i podległych Wójtowi jednostek, a także sołtysów, organizacji działających na terenie gminy, policji, strażaków, zarządu powiatu krośnieńskiego.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa.