Bezpłatne badania mammograficzne

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne realizowane w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Badania wykonywane będą bez skierowania, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala – Krosno ul. Korczyńska 57 . Rejestracja osobista lub telefoniczna (tel. 13 43-782-62) w środy i czwartki w godz. 7:30-14:30

Program przeznaczony jest kobiet w wieku 50 – 69 lat, uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Badania mammograficzne w ramach programu mogą być wykonywane co 24 miesiące lub co 12 miesięcy jeśli wśród członków rodziny (matki, siostry lub córki) wystąpił rak piersi lub mutacje genowe. Z programu wyłączone są kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym piersi.