Dzień Matki – Gmina Chorkówka

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce w sobotnie popołudnie 26 maja odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Matki”, połączona z 10 – leciem reaktywowania działalności GOK- u. W części artystycznej pt.”Nie zapomnę” wystąpił zespół „Maskarada” pod kierunkiem Alicji Zając, który zaprezentował wiersze i piosenki o Matce i Ojcu, a w drugiej części występu piosenki ludowe. Dla gości zgromadzonych na sali piękne utwory zaśpiewał Maciej Cetnarski z Rogów. Na scenie zaprezentował się także teatr Leopolis ze Lwowa w programie „Zaczarowany świat operetki”.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Kazimierz Gładysz – Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, władze samorządowe  Gminy Chorkówka na czele z Wójtem Andrzejem Konieckim, radni gminy na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Chorkówka Maciejem Sekułą, dyrektorzy szkół, sołtysi, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z członkiniami KGW oraz kierownicy zespołów artystycznych. Okolicznościową statuetkę z okazji 10 – lecia GOK-u na ręce dyrektora GOK-u Bogusława Packa wręczyli Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka. Natomiast pyszny tort przygotowały panie z KGW z terenu Gminy Chorkówka, za co im serdecznie dziękujemy.

ZDJĘCIA

Tekst i foto: GOK Chorkówka

Zdjęcia UG