Złote Gody w gminie Chorkówka

22 pary z terenu gminy Chorkówka zostały odznaczone „Medalami Prezydenta RP Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W imieniu Prezydenta medale „złotym jubilatom” wręczył Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, podczas spotkania, które odbyło się 28 maja br. w Domu Ludowym w Szczepańcowej.  Tradycyjnie jubilatów powitał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Grzegorz Radomski, który skierował wiele ciepłych słów pod adresem wyróżnionych małżonków. Także Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki gratulował jubilatom, podkreślając ich trud, wytrwałość i konsekwencję wynikająca z przysięgi, którą złożyli ponad pięćdziesiąt lat temu. W uroczystości udział wzięli także Maciej Sekuła Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Dariusz Bator Zastępca Wójta, Wioletta Klimek Sekretarz Gminy Chorkówka, Anna Lula Skarbnik Gminy Chorkówka, Marta Żołna Sołtys wsi Szczepańcowa a także Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce i członkowie grupy teatralno-wokalnej Maskarada, działającej przy GOK w Chorkówce.

Po pełnym wzruszeń wręczeniu medali, a także kwiatów i upominków, jubilaci wysłuchali piosenek w wykonaniu Darii Samborowskiej oraz Adama Goneta. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem, podczas którego jubilaci wspominali dawne czasy, opowiadali anegdoty ze swojego życia, dzielili się także swoimi receptami na udane życie we dwoje.

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodzili:

Chłapowie Maria i Hieronim

Czuchrowie Teresa i Zbigniew

Frużyńscy Genowefa i Aleksander

Jabłońscy Aleksandra i Władysław

Jania Stanisława i Jan

Jarmułowiczowie Alicja i Kazimierz

Jastrzębscy Henryka i Tadeusz

Koszelowie Janina i Piotr

Kosztyłowie Jadwiga i Józef

Kozielcowie Władysława i Józef

Kozłowscy Alina i Franciszek

Kurkowie Halina i Jerzy

Kusiakowie Barbara i Aleksander

Lassotowie Wanda i Bolesław

Marchewka Teresa i Stanisław

Sanoccy Alicja i Egeniusz

Skalscy Helena i Józef

Smasiowie Irena i Jan

Szumlańscy Maria i Ryszard

Szymbarowie Stanisława i Jan

Zajdlowie Anna i Roman

Zborowscy Anna i Zbigniew