ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców gminy Chorkówka, że worki na odpady segregowane oraz naklejki na worki na

II półrocze 2018 r. będą wydawane w następujących miejscowościach i terminach:

 

Miejscowość Miejsce wydawania Dzień Godziny
DRAGANOWA Dom Ludowy 6 czerwca 2018r.

(środa)

900-1900
SULISTROWA Dom Strażaka
KOBYLANY Dom Kultury
PORAJ Dom Ludowy
 
SZCZEPAŃCOWA Dom Strażaka 7 czerwca 2018r.

(czwartek)

ŚWIERZOWA POLSKA Dom Ludowy
ZRĘCIN Dom Ludowy
CHORKÓWKA Dom Strażaka
ŻEGLCE Dom Strażaka
 
LEŚNIÓWKA Dom Strażaka 8 czerwca 2018r.

(piątek)

FALISZÓWKA Dom Ludowy
KOPYTOWA Dom Ludowy (sutereny)
MACHNÓWKA Dom Ludowy
BÓBRKA Dom Ludowy (Klub Młodzieży)

Istnieje możliwość wyboru koloru worków według indywidualnych potrzeb.

Niezależnie od miejsca zamieszkania, worki i naklejki można odebrać we wszystkich wyżej podanych punktach.

W przypadku nieodebrania ww. materiałów w wyznaczonych terminach – należy kierować się po ich odbiór wyłącznie do firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., zlokalizowanej w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (dojazd od ul. Lotników w Krośnie), od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.