KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – Gmina Chorkówka