Uwaga! Dotyczy przewidywanych silnych opadów deszczu

W związku z przewidywanymi silnymi opadami deszczu 16 i 17 maja br. (środa oraz czwartek) Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wystosowała pismo do samorządów, dotyczące działań prewencyjnych w razie wystąpienia podtopień oraz powodzi. Prosimy mieszkańców gminy o uporządkowanie swoich działek, a także wykonanie niezbędnych prac mających na celu swobodne ujście nagromadzonej w wyniku opadów wody. Równocześnie informujemy o gotowości pomocy z naszej strony. W razie takiej potrzeby prosimy dzwonić pod numery telefonów:

Wójt – 603 543 703

Z-ca Wójta – 695 082 671

W przypadku poważnego zagrożenia związanego z opadami uruchomiony zostanie całodobowy dyżur mający na celu monitoring sytuacji, a także ewentualne podejmowanie działań w rejonach zagrożonych podtopieniami i powodziami.