Opieka przedszkolna w okresie wakacyjnym

Szanowni Rodzice,

W związku z tym, że planowane jest zorganizowanie opieki przedszkolnej w okresie od 2 lipca do 10 sierpnia br. w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka, przekazujemy Państwu kilka niezbędnych informacji.

Dyżury opieki nad dziećmi pełnione będą wymiennie we wszystkich trzech przedszkolach samorządowych, tj.:

1) od 02.07.2018 r. do 13.07.2018 r. – Samorządowe Przedszkole w Zręcinie,

2) od 16.07.2018 r. do 27.07.2018 r. – Samorządowe Przedszkole w Chorkówce „Baśniowa Kraina”,

3) od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r. – Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej.

Opieką w ramach „wakacyjnego dyżuru” mogą być objęte dzieci uczęszczające aktualnie (tj. w roku szkolnym 2017/2018) do ww. przedszkoli.

Rodzice zdecydowani na skorzystanie z takiej formy opieki nad dziećmi w czasie wakacji, powinni w terminie do 25 maja br. złożyć stosowną deklarację.

Jeżeli rodzic jest zdecydowany tylko na jeden z ww. terminów, to powinien złożyć deklarację jedynie na ten okres. Jeżeli zaś chce aby dziecko miało zapewnioną opiekę przez sześć tygodni (tj. od 2 lipca do 10 sierpnia br.) to deklarację musi złożyć oddzielnie na każdy okres, u dyrektora przedszkola, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.

Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu będą objęte pięciogodzinną bezpłatną opieką w godzinach od 7:30 do 12:30 (w ramach realizacji tzw. podstawy programowej), natomiast za każdą dodatkową godzinę rodzic będzie zobowiązany ponieść odpłatność w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (od 6:30, nie dłużej niż do 15:30).

Dodatkowo rodzic zobowiązany będzie ponieść koszt wyżywienia dziecka – około 7,00 zł za 1 dzień pobytu (3 posiłki: śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek – koszt żywienia dzieci może ulec minie w zależności od liczby dzieci żywionych).

W sytuacji dużego zainteresowania „wakacyjnym dyżurem”, przy naborze dzieci do przedszkoli będzie brany pod uwagę dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u dyrektorów ww. przedszkoli, skąd również można pobrać deklaracje udziału dzieci w „wakacyjnym dyżurze przedszkolnym”.