Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego – Gmina Chorkówka