Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej

Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce 12 kwietnia 2018 r. w kategorii: szkoły podstawowe klasy IV-VI oraz  w kategorii klasy VII SP i gimnazja.
W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół: Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce, Zespół Szkół w Chorkówce, Szkoła Podstawowa w Draganowej, Szkoła Podstawowa w Faliszówce, Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Szkoła Podstawowa w Kopytowej, Zespół Szkół w Świerzowej P., Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej, Szkoła Podstawowa w Zręcinie, Szkoła Podstawowa w Żeglcach oraz Gimnazjum w Zręcinie.
Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych oraz  upowszechnianie poezji o tematyce patriotycznej.
Komisja Konkursowa w składzie: Maria Przewłocka i Maria Bodaszewska – emerytowane nauczycielki języka polskiego oraz Bogusław Pacek – dyrektor GOK-u, wytypowała laureatów na Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej:
Kategoria szkoły podstawowe:
I miejsce: Paulina Dubis (ZS Świerzowa P.)
II miejsce: Natalia Gradowicz (ZS Chorkówka)
III miejsce: Łucja Trybus (ZSiP Bóbrka)
Wyróżnienie: Aleksandra Wierdak (SP Kobylany)
Kategoria gimnazja:
I miejsce: Karolina Foremny (Gimnazjum w Zręcinie)
II miejsce: Bartłomiej Bodaszewski (Gimnazjum w Zręcinie)
III miejsce: ex aequo: Ewelina Kujda (ZS Świerzowa P.), Milena Kołek (SP Kopytowa)
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci również nagrody książkowe i wezmą udział w Powiatowym Konkursie, który odbędzie się w Zespole Szkół w Iwoniczu 23 kwietnia.

Tekst i foto: GOK Chorkówka 

GALERIA