Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup dla jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka, wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

„Zakup dla jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka, wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dalej: Fundusz Sprawiedliwości)”

Zaproszenie do złożenia ofert Fundusz Sprawiedliwości

Oferta Ministerstwo Sprawiedliwości

Umowa wzór Ministerstwo Sprawiedliwości

_______________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania dotyczące zadania

Odpowiedzi