WORKI NA ODPADY ZIELONE

Urząd Gminy Chorkówka informuje, że w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chorkówka, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w miesiącach od maja do października, od właścicieli nieruchomości odbierane będą ODPADY ZIELONE.

Odpady ZIELONE należy gromadzić wyłącznie w workach koloru brązowego z napisem BIO.

Odpady, o których mowa powyżej, umieszczone w workach o innej kolorystyce nie będą odebrane przez firmę!

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczba worków na odpady zielone jest limitowana – przysługuje w okresie od maja do października 1 worek 110 litrowy miesięcznie na nieruchomość.

Worki limitowane można odebrać w budynku Urzędu Gminy Chorkówka, pok. 23, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowe worki brązowe ponad limit można nabyć odpłatnie wyłącznie w firmie FBSERWIS S.A., zlokalizowanej w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (dojazd od ul. Lotników w Krośnie), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Jednocześnie przypomina się, iż odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, liście) zaleca się składować w przydomowych kompostownikach.