XIX Karpacka Wielkanoc

Wielkanoc to radosne święto, czas dla rodziny i dla najbliższych. To także okres, kiedy chętnie wracamy do tradycji, wspominamy i kultywujemy obrzędy oraz zwyczaje związane zarówno ze sferą duchową świąt jak i kulinarną. Karpacka Wielkanoc, to także wieloletnia tradycja, którą możemy kontynuować dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, a przede wszystkim członkiń Kół Gospodyń Wiejskich a także członków stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. To również zasługa szkół i sołectw, które angażują się w przygotowania. Tegorocznym gospodarzem Karpackiej Wielkanocy było sołectwo Szczepańcowa. Spotkanie miało wymiar międzynarodowy, a to za sprawą gości z Włoch oraz Portugalii, którzy przyjechali do gminy Chorkówka w ramach programu Erasmus +.

Uroczystość rozpoczęto od wystąpienia księdza proboszcza Parafii Szczepańcowa Mirosława Grendusa, który powiedział kilka słów o tradycji, o istocie świąt oraz odmówił modlitwę. Ksiądz Mirosław zaskoczył nie tylko naszych zagranicznych gości ale zapewne także swoich parafian doskonałą znajomością języka włoskiego, czym zaskarbił sobie ogromną sympatię Włochów. Portugalczycy także mogli porozmawiać w swoim ojczystym języku z księdzem Antonim Michno, sprawiło im to sporo radości.
Kolejnym punktem spotkania były występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej. Dzieci odegrały sceny z ostatniej wieczerzy, a także drogi krzyżowej. Młodzież omówiła najważniejsze obrzędy związane ze świętami, a całość przeplatano wierszami oraz piosenkami. W drugiej części wystąpił Chór Szczepańcowa, który pod przewodnictwem dyrygenta Miłosza Markiewicza wykonał trzy wielkopostne pieśni. Po części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, a także Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz. Na zakończenie części oficjalnej Dyrektor GOK-u w Chorkówce Bogusław Pacek zaprosił wszystkich uczestników spotkania do wspólnego oglądania wielkanocnych stołów przygotowanych przez Koła i Stowarzyszenia. Mogli oni nie tylko podziwiać pięknie przygotowane potrawy, ale także ich posmakować. Spotkanie, jego wymiar duchowy a także kulinarny zrobiło spore wrażenie na gościach z Włoch i Portugalii, którzy nie szczędzili słów uznania pod adresem osób, które w to wszystko się zaangażowały. W tym przedświątecznym spotkaniu udział wzięli także radni powiatu krośnieńskiego, radni gminni, zastępca wójta, skarbnik oraz sekretarz gminy Chorkówka, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, a także dyrektorzy placówek edukacyjnych oraz licznie zgromadzenie mieszkańcy gminy.
Nasi goście przed Karpacką Wielkanocą mogli podziwiać prace plastyczne wykonane przez uczniów gminnych szkół, a także naszych miejscowych rękodzielników, które można oglądać w siedzibie GOK-u w Chorkówce. Tam także odbył się pokaz malowania pisanek woskiem. Całość umilili członkowie Zespołu Śpiewaczego „Chorkowianie”, którzy wystąpili w ludowym repertuarze.

Wystawa prac przygotowanych przez uczniów szkół gminnych