Zawiadomienie w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŚWIERZOWA POLSKA XXII” – Gmina Chorkówka