Pierwszy tegoroczny numer Głosu Chorkówki – Gmina Chorkówka