Wyniki otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych dotyczących kultury fizycznej i sportu masowego – Gmina Chorkówka