Dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt – Gmina Chorkówka