Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 3/2018/G

logo

Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

 informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy na GRANTY dotyczące  ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ
I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowe ogłoszenie wraz z wykazem dokumentów zamieszczone jest na stronie LGD „Kraina Nafty” pod adresem: https://kraina-nafty.pl

Ogłoszenie o naborze nr 3-2017-G