Zarządzenie NR 0050.1.15.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól i Placówek w Bóbrce – Gmina Chorkówka