Interwencja w sprawie likwidacji punktów pocztowych

Na zebraniu w sołectwie Zręcin jedna z mieszkanek poinformowała o prawdopodobnej likwidacji Punktu Pocztowego działającego w tej miejscowości. W związku z tą informacją, dzisiaj tj. poniedziałek wystosowałem pismo do Prezesa Zarządu Poczty w Warszawie z prośbą o zaniechanie likwidacji. Jednym z najważniejszych argumentów jest to, iż z usług punktu korzystają mieszkańcy czterech miejscowości: Zręcina, Szczepańcowej, Świerzowej Polskiej i Machnówki, czyli ponad 6 tys. osób.

Dzisiaj napłynęła kolejna informacja, tym razem o likwidacji punktu w miejscowości Draganowa. Także  w tej sprawie wystosuję pismo z prośbą o ponowne przeanalizowanie sytuacji i ewentualną zmianę decyzji.

Zdaję sobie sprawę, że za likwidacjami przemawiają zapewne aspekty ekonomiczne, jednak ważny jest także aspekt ludzki. Placówki są bardzo potrzebne, o czym świadczy zainteresowanie i zaniepokojenie mieszkańców gminy Chorkówka. O dalszych etapach spraw będziemy informować Państwa za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Chorkówka.

Andrzej Koniecki

Wójt Gminy Chorkówka