„Aktywna Tablica” w naszych szkołach

Pod koniec 2017 r. szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka, zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podkarpackim, dofinansowanie otrzymało 10 szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Pozwoliło to wyposażyć szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny tj. tablice interaktywne, projektory oraz monitory dotykowe. Zakupione pomoce stanowią ciekawy dodatek wprowadzający element nowoczesności do pracy w szkole. Umożliwiają prowadzenie zajęć z wykorzystaniem filmu, obrazu, głosu oraz wielu innych ciekawych gadżetów. W szkołach zamontowano następujący sprzęt:

  1. Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce:

– tablica interaktywna – 2 szt.,

– projektor – 2 szt. ,

– głośniki – 2 szt.,

za kwotę 13 773,54 zł.

  1. Zespół Szkół w Chorkówce:

– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 2 szt.,

– głośniki – 2 szt.,

za kwotę 11 876,88 zł.

  1. Szkoła Podstawowa w Draganowej:

– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 2 szt.,

– głośniki – 2 szt.,

za kwotę 11 876,88 zł.

  1. Szkoła Podstawowa w Kobylanach:

– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 2 szt.,

– głośniki – 2 szt.,

za kwotę 11 876,88 zł.

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej:

– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 3 szt.,

– głośniki – 3 szt.,

za kwotę 17 815,32 zł.

  1. Szkoła Podstawowa w Leśniówce:

– interaktywny monitor dotykowy – 1 szt.,

za kwotę 9 900,00 zł.

  1. Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej:

– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 2 szt.,

– głośniki – 2 szt.,

za kwotę 11 876,88 zł.

  1. Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej:

– tablica interaktywna – 2 szt.,

– projektor – 2 szt.,

– głośniki – 2 szt.,

za kwotę 13 773,54 zł.

  1. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie:

– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 1 szt.,

– interaktywny monitor dotykowy – 1 szt.,

za kwotę 15 678,54 zł.

  1. Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach:

– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 2 szt.,

– głośniki – 2 szt.,

za kwotę 11 876,88 zł.

Koszt wszystkich pomocy wyniósł 130 325,34 zł, z czego wkład własny gminy to 28 917,86 zł.

 

CUO w Chorkówce