Podziękowanie dla wójta i radnych za udzielnie wsparcia finansowego

„Za aktywne wspieranie inicjatyw służących zapobieganiu przestępczości oraz poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Chorkówka” – to napis jaki widnieje na okolicznościowym grawertonie, który otrzymał Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka a także Rada Gminy od Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie mł. insp. Leszka Buryły oraz Komendanta Komisariatu Policji w Dukli kom. Jerzego Szwasta.

Grawerton, który otrzymałem to podziękowanie za wsparcie finansowe zarówno przy zakupie samochodu policyjnego oraz za nasz wkład w remont budynku Komisariatu Policji w Chorkówce, który polegał na sfinansowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania. Zarówno ja jak i radni bez wahania wspieramy takie inicjatywny, ponieważ te pieniądze przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Wcześniej udzieliliśmy także wsparcia finansowego na zakup karetki dla krośnieńskiego pogotowia, teraz mogliśmy wesprzeć policję. Te działania przynoszą wiele korzyści. Jedną z nich jest możliwości szybkiego reagowania w momencie, kiedy zdrowie lub nasze bezpieczeństwo jest zagrożone, a do tego niezbędny jest odpowiedni sprzęt – powiedział Andrzej Koniecki wójt gminy.

ZDJĘCIE