Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

  • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych,
  • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Załączniki:

Zarządzenie NR 0050.1.13.2018 zmieniające zarządzenie Nr 0050.1.9.2018

Załącznik do zarządzenia NR 0050.1.13.2018

Zarządzenie NR 0050.1.12.2018 zmieniające zarządzenie Nr 0050.1.10.2018

Załącznik do zarządzenia NR 0050.1.12.2018