Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE  NR 0050.1.6.2018

WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia  24 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez sportowo – rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy – ZARZĄDZENIE