LIII sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

z w o ł u j ę

LIII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1615

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów:

– Nr 13/L/2017 z L sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 18 grudnia 2017 r.

– Nr 14/LI/2017 z LI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 grudnia 2017 r.

– Nr 15/LII/2017 z LII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2017 r.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chorkówka”  PROJEKT
– zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko PROJEKT
– w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka,
– w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok PROJEKT
5. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
6. Zakończenie obrad.