Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielne popołudnie 21 stycznia odbył się Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym Św. Rafała Kalinowskiego w Szczepańcowej, którą odprawił ks. dr Mirosław Grendus. Po Mszy Św. można było wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów śpiewaczych: „Bobrzan”, „Chorkowian”, Jutrzenki”, „Kobylanek”, „Nadziei”, „Seniorów”, Chóru Szczepańcowa, kapeli Ropiorze i solistki Darii Samborowskiej.

W uroczystości udział wzięli: ks. dr Antoni Michno, Kazimierz Gładysz – Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka, Maciej Sekuła – Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Dariusz Bator – Zastępca Wójta, Wioletta Klimek – Sekretarz Gminy Chorkówka, Krzysztof Markiewicz Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz radni Edward Szwedo, Andrzej Wierdak, prezesi stowarzyszeń Ewa Kłos i Karol Jakubowski, przewodniczące KGW z Bóbrki, Kobylan, Kopytowej i Żeglec, a także mieszkańcy Szczepańcowej. Wszystkie występujące zespoły i zaproszeni goście po koncercie w kościele udali się do sali Domu Ludowego. Tam nastąpiło wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez GOK w Chorkówce oraz ciepły posiłek przygotowany przez organizatorów: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa na czele z Bożeną Kurdziel – prezesem, Koło Gospodyń Wiejskich na czele z Przewodniczącą Martą Adamczyk i Sołtysem wsi Szczepańcowa Martą Żołna.

Tekst i foto: GOK Chorkówka 

Galeria